Serwis relacji inwestorskich

Raporty bieżące

Strona główna Giełda Raporty bieżące


Zakres dat:


 SZUKAJ
Data/Godzina Numer Tytuł Udostępnij
20/05/2024 22:21 18/2024 Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
20/05/2024 22:18 17/2024 WZA lista powyżej 5%
20/05/2024 22:16 16/2024 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09/05/2024 23:27 15/2024 Powołanie członków Zarządu nowej kadencji
09/05/2024 23:27 14/2024 Powzięcie informacji o decyzji osób zarządzających o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
29/04/2024 15:38 13/2024 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
24/04/2024 17:20 12/2024 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
23/04/2024 17:05 11/2024 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
23/04/2024 16:12 10/2024 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/04/2024 16:09 9/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/03/2024 17:15 8/2024 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
08/03/2024 18:34 7/2024 Szacunkowe wyniki za 2023 r.
14/02/2024 17:13 6/2024 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
14/02/2024 17:12 5/2024 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
14/02/2024 17:10 4/2024 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
14/02/2024 17:09 3/2024 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
30/01/2024 08:52 2/2024 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024r.
12/01/2024 22:53 1/2024 Zmiana zakresu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF
24/11/2023 15:12 39/2023 Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS
22/11/2023 21:04 38/2023 Zawarcie znaczącej umowy
13/11/2023 14:22 37/2023 Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
07/11/2023 19:22 36/2023 Szacunkowe wyniki za 3 kwartały 2023 r.
14/10/2023 08:08 35/2023 Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
28/08/2023 18:35 34/2023 Szacunkowe wyniki za 1 półrocze 2023 r.
10/08/2023 10:01 33/2023 Rejestracja wzorów przemysłowych opracowanych przez Spółkę
04/07/2023 09:15 32/2023 Zawarcie znaczącej umowy
03/07/2023 22:59 31/2023 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
28/06/2023 19:03 30/2023 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
28/06/2023 19:01 29/2023 WZA lista powyżej 5%
28/06/2023 18:58 28/2023 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
23/06/2023 14:55 27/2023 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
23/06/2023 11:22 26/2023 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym
21/06/2023 21:08 25/2023 Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji Emitenta
21/06/2023 20:59 24/2023 Zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
20/06/2023 21:30 23/2023 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
20/06/2023 16:18 22/2023 Raport bieżący
20/06/2023 16:13 21/2023 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
16/06/2023 18:30 20/2023 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
14/06/2023 18:39 19/2023 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
07/06/2023 19:00 18/2023 Zakończenie subskrypcji Akcji Serii F
05/06/2023 18:30 17/2023 Zawarcie umów objęcia akcji serii F
05/06/2023 09:01 16/2023 Korekta raportu bieżącego nr 16/2023 zawierającego projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/06/2023 19:20 16/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023r. wraz z projektami uchwał
30/05/2023 18:39 15/2023 Zawarcie przez akcjonariuszy umowy lock-up
30/05/2023 18:38 14/2023 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F
29/05/2023 08:45 13/2023 Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej akcji
26/05/2023 12:55 12/2023 NWZA lista powyżej 5%
26/05/2023 12:53 11/2023 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24/05/2023 13:21 10/2023 Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni
23/05/2023 08:03 9/2023 Powołanie nowego członka Zarządu
18/05/2023 12:17 8/2023 Rejestracja wzorów przemysłowych opracowanych przez Spółkę
08/05/2023 08:52 7/2023 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały
28/04/2023 18:27 6/2023 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/04/2023 18:18 5/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/04/2023 18:11 4/2023 Rozszerzenie Strategii Grupy Kapitałowej ML System S.A. o nowe produkty ery kwantowej
07/03/2023 08:37 3/2023 Szacunkowe wyniki za 2022 r.
02/02/2023 15:32 2/2023 Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 w związku z omyłką pisarską
31/01/2023 13:21 2/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023r.
23/01/2023 14:05 1/2023 Udzielenie Spółce patentów na wynalazek
16/12/2022 13:34 20/2022 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
07/11/2022 08:18 19/2022 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.
06/09/2022 18:55 18/2022 Zawarcie znaczącej umowy
11/08/2022 08:51 17/2022 Zawarcie znaczącej umowy
11/08/2022 08:49 14/2022 Korekta raportu bieżącego nr 14/2022 w związku z omyłką pisarską
02/08/2022 19:31 16/2022 Zawarcie znaczącej umowy
02/08/2022 19:26 15/2022 Zawarcie znaczącej umowy
27/07/2022 11:37 14/2022 Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
27/07/2022 11:21 13/2022 Zawarcie znaczącej umowy
20/07/2022 17:54 12/2022 Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS
08/07/2022 14:17 11/2022 Zawarcie znaczącej umowy
28/06/2022 16:42 10/2022 WZA lista powyżej 5%
28/06/2022 16:38 9/2022 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15/06/2022 11:44 6/2022 Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 zawierającego projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/06/2022 14:59 8/2022 Zawarcie znaczącej umowy
08/06/2022 14:33 7/2022 Informacja o wyborze oferty złożonej przez Emitenta
02/06/2022 20:57 6/2022 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/06/2022 20:11 5/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/05/2022 18:48 4/2022 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
08/03/2022 08:01 3/2022 Szacunkowe wyniki za 2021 r.
26/01/2022 10:22 2/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
24/01/2022 17:29 1/2022 Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
14/10/2021 19:28 45/2021 Zawarcie znaczącej umowy
27/09/2021 11:11 44/2021 Podpisanie umowy o współpracy
23/09/2021 20:03 43/2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta serii D
13/09/2021 18:31 42/2021 Przyznanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
10/09/2021 10:41 41/2021 Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie
27/08/2021 23:02 40/2021 Objęcie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
25/08/2021 00:49 39/2021 Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych w depozycie
23/08/2021 08:38 38/2021 Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS
19/08/2021 20:54 37/2021 Korekta raportu nr 37/2021 pt. Otrzymanie certyfikatu zgodności dla urządzenia „Covid Detector”
19/08/2021 17:14 37/2021 Otrzymanie certyfikatu zgodności dla urządzenia „Covid Detector”
28/07/2021 20:52 36/2021 Objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22/07/2021 23:49 35/2021 Zawarcie znaczącej umowy
08/07/2021 08:30 34/2021 Raport końcowy z badania urządzenia „Covid Detector
28/06/2021 14:06 33/2021 WZA lista powyżej 5%
28/06/2021 14:03 32/2021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24/06/2021 08:11 31/2021 Wprowadzenie urządzenia „Covid Detector” do obrotu
22/06/2021 11:48 30/2021 Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych przez Emitenta i Spółkę zależną
01/06/2021 21:49 29/2021 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/06/2021 21:39 28/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/05/2021 15:46 27/2021 Otrzymanie zgody Komisji Bioetycznej
20/05/2021 19:32 26/2021 Zgłoszenie urządzenia „Covid Detector” Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
20/05/2021 08:00 25/2021 Podpisanie umowy o współpracy
18/05/2021 08:37 24/2021 Podpisanie listu intencyjnego
18/05/2021 08:35 23/2021 Podpisanie listu intencyjnego
13/05/2021 09:55 22/2021 Cząstkowy raport z badania urządzenia „Covid Detector”
10/05/2021 17:27 21/2021 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
06/05/2021 08:29 20/2021 Zawarcie znaczącej umowy
29/04/2021 18:18 19/2021 Zawarcie umowy leasingu finansowego nieruchomości
22/04/2021 17:23 18/2021 Podpisanie listu intencyjnego
21/04/2021 14:41 17/2021 Zawarcie znaczącej umowy
20/04/2021 00:08 16/2021 Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych
19/04/2021 22:52 15/2021 Zakończenie etapu badań podstawowych
07/04/2021 17:14 14/2021 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
01/04/2021 08:53 13/2021 Proces badania urządzenia „Covid Detector”
22/03/2021 08:45 12/2021 Otrzymanie opinii komisji bioetycznej w sprawie rozszerzenia zakresu badania
20/03/2021 20:04 11/2021 Przedłużenie okresu udostępnienia kredytów
12/03/2021 18:22 10/2021 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
03/03/2021 17:08 9/2021 Szacunkowe wyniki za 2020 r.
03/03/2021 08:28 8/2021 Przedłużenie okresu udostępnienia kredytów
26/02/2021 18:41 7/2021 Zawarcie znaczącej umowy
19/02/2021 16:03 6/2021 Zawarcie znaczącej umowy
11/02/2021 15:32 5/2021 Otrzymanie pozytywnej opinii komisji bioetycznej
10/02/2021 19:02 4/2021 Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS
03/02/2021 17:44 3/2021 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
03/02/2021 17:41 2/2021 Powołanie nowego członka Zarządu
29/01/2021 11:55 1/2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
28/12/2020 08:19 62/2020 Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
14/12/2020 12:51 61/2020 Zawarcie znaczącej umowy
07/12/2020 19:59 60/2020 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive”
01/12/2020 08:17 59/2020 Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
24/11/2020 18:31 58/2020 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
13/11/2020 13:27 57/2020 Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
02/11/2020 08:11 56/2020 Szacunkowe wyniki na koniec III kwartału 2020 r.
22/10/2020 08:38 55/2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
30/09/2020 15:03 54/2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
30/09/2020 14:48 53/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30/09/2020 14:44 52/2020 Uchwały podjęte oraz niepodjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
29/09/2020 14:04 51/2020 Rekomendacja Zarządu dotycząca uchwały w sprawie emisji akcji
29/09/2020 14:01 50/2020 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Active Glass
21/09/2020 13:05 49/2020 Informacja o otrzymaniu dofinansowania na projekt Active Glass
14/09/2020 20:21 48/2020 Zawarcie znaczącej umowy
14/09/2020 20:16 47/2020 Zawarcie znaczącej umowy
07/09/2020 23:33 46/2020 Informacja o uwzględnieniu protestu na projekt Active Glass
03/09/2020 19:54 45/2020 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03/09/2020 19:49 44/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/08/2020 09:51 43/2020 Podpisanie aneksów do umów kredytowych
27/08/2020 13:07 42/2020 Data rejestracji Akcji Serii E w KDPW
26/08/2020 13:26 41/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii E, dzień ostatniego notowania Praw do Akcji Serii E
24/08/2020 07:41 40/2020 Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
18/08/2020 14:34 39/2020 Zawarcie znaczącej umowy
14/08/2020 12:16 38/2020 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
14/08/2020 12:14 37/2020 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
13/08/2020 13:20 36/2020 Zakończenie subskrypcji Akcji Serii E
13/08/2020 12:10 35/2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
12/08/2020 23:47 34/2020 Data rejestracji Praw do Akcji Serii E w KDPW
11/08/2020 17:41 33/2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji Serii E
11/08/2020 16:57 32/2020 Rejestracja w KDPW Praw do Akcji Serii E
06/08/2020 12:09 31/2020 Zawarcie umów objęcia Akcji Serii E oraz zgromadzenie wpłat na objęte Akcje Serii E
31/07/2020 14:43 30/2020 Zawarcie przez akcjonariuszy umowy lock-up
30/07/2020 15:52 29/2020 Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii E
29/07/2020 17:19 28/2020 Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty Akcji Serii E
27/07/2020 08:00 27/2020 Szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r.
24/07/2020 13:02 26/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24/07/2020 12:59 25/2020 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
23/07/2020 15:18 24/2020 Zawarcie znaczącej umowy
21/07/2020 18:17 23/2020 Strategia Grupy Kapitałowej ML System S.A. na lata 2020 – 2024
21/07/2020 17:49 22/2020 Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
21/07/2020 17:42 21/2020 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały
06/07/2020 17:12 20/2020 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
01/07/2020 16:33 19/2020 Zawarcie znaczącej umowy
01/07/2020 12:24 18/2020 Zawarcie znaczącej umowy
30/06/2020 14:59 17/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30/06/2020 14:55 16/2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
27/06/2020 09:01 15/2020 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/06/2020 09:00 14/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/06/2020 19:54 13/2020 Dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia
03/06/2020 15:12 12/2020 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03/06/2020 15:08 11/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/05/2020 11:01 10/2020 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
08/05/2020 17:10 9/2020 Zawarcie znaczącej umowy
21/04/2020 21:33 8/2020 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
14/04/2020 18:45 7/2020 Udzielenie homologacji na produkt
19/03/2020 08:00 6/2020 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
13/03/2020 18:24 5/2020 Wpływ COVID-19 na działalność Spółki
28/02/2020 14:36 4/2020 Zawarcie znaczącej umowy
20/02/2020 14:59 3/2020 Zawarcie znaczącej umowy
30/01/2020 19:06 2/2020 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
30/01/2020 12:47 1/2010 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
04/12/2019 20:14 28/2019 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
25/11/2019 17:38 27/2019 Udzielenie homologacji na produkt
22/11/2019 14:22 26/2019 Zawarcie znaczącej umowy
30/10/2019 17:02 25/2019 Zawarcie znaczącej umowy
22/10/2019 21:25 24/2019 Powołanie członka Rady Nadzorczej
22/10/2019 18:06 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22/10/2019 18:01 22/2019 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
25/09/2019 15:29 21/2019 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/09/2019 15:27 20/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/08/2019 17:36 19/2019 Podpisanie umowy leasingowej
03/07/2019 17:21 18/2019 Podpisanie umów kredytowych
02/07/2019 18:48 17/2019 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
14/06/2019 17:34 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14/06/2019 17:28 15/2019 Uchwała o wypłacie dywidendy
14/06/2019 17:24 14/2019 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17/05/2019 13:02 13/2019 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/05/2019 13:01 12/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/03/2019 15:23 11/2019 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
25/03/2019 12:40 10/2019 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
25/03/2019 12:39 9/2019 Korekta raportu bieżącego nr 9/2019
21/03/2019 17:30 9/2019 Podpisanie umów kredytowych
06/03/2019 17:28 8/2019 Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych
01/03/2019 14:41 7/2019 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
01/03/2019 13:29 6/2019 Udzielenie Spółce praw ochronnych na trzy wzory użytkowe
19/02/2019 10:54 5/2019 Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą w ramach realizacji projektu Quantum Glass
04/02/2019 16:10 4/2019 Zatwierdzenie projektu budowlanego i otrzymanie pozwolenia na budowę
31/01/2019 08:00 3/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
30/01/2019 15:41 2/2019 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
29/01/2019 11:01 1/2019 Zawarcie znaczącej umowy
28/12/2018 14:26 30/2018 Korekta raportu bieżącego nr 30/2018
28/12/2018 12:51 30/2018 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
18/12/2018 15:50 29/2018 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
17/12/2018 09:31 28/2018 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
14/12/2018 15:38 27/2018 Zawarcie umów gwarancyjnych
14/12/2018 08:58 26/2018 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
14/12/2018 08:55 24/2018 Korekta raportu bieżącego nr 24/2018
11/12/2018 08:52 25/2018 Udzielenie Spółce praw ochronnych na dwa wzory użytkowe
10/12/2018 11:29 24/2018 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
04/12/2018 15:58 23/2018 Zawarcie znaczącej umowy
15/11/2018 17:40 22/2018 Korekta raportu bieżącego nr 22/2018
15/11/2018 12:56 22/2018 Zawarcie znaczącej umowy
09/11/2018 15:17 21/2018 Zawarcie znaczącej umowy
31/10/2018 14:29 20/2018 Zawarcie znaczącej umowy
19/10/2018 11:55 19/2018 Zawarcie znaczącej umowy
12/10/2018 08:51 18/2018 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
06/09/2018 07:45 17/2018 Zawarcie umowy o animację akcji Emitenta
05/09/2018 14:36 16/2018 Zawarcie znaczącej umowy
15/08/2018 10:52 15/2018 Korekta raportu bieżącego nr 15/2018
14/08/2018 16:28 15/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
09/08/2018 12:30 14/2018 Korekta raportu bieżącego nr 14/2018
09/08/2018 09:21 14/2018 Zawarcie znaczącej umowy
20/07/2018 16:42 13/2018 Koszty emisji akcji serii C
29/06/2018 19:17 12/2018 Ujawnienie udziału w ogólnej liczbie głosów
27/06/2018 23:08 11/2018 Zawarcie znaczącej umowy
27/06/2018 13:37 10/2018 Pierwszy dzień notowania akcji serii A, B, B1, B2 oraz C na giełdzie
25/06/2018 18:51 9/2018 Rejestracja papierów wartościowych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
25/06/2018 13:10 8/2018 Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na GPW
22/06/2018 08:45 7/2018 Warunkowa rejestracja akcji serii C w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
21/06/2018 17:00 5/2018 Korekta raportu bieżącego nr 5/2018
21/06/2018 15:50 6/2018 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
21/06/2018 15:28 5/2018 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
20/06/2018 12:00 4/2018 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
19/06/2018 18:54 3/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii C
19/06/2018 15:52 2/2018 Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego
19/06/2018 15:31 1/2018 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji