Serwis relacji inwestorskich

Uchwała o wypłacie dywidendy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Uchwała o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o wypłacę dywidendy. Zgodnie z tą uchwałą na dywidendę przeznacza się kwotę 1.130.000 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych). Na każdą akcję przysługuje dywidenda w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) brutto. Dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ustalony został na dzień 30 czerwca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2019 r.