Serwis relacji inwestorskich

Władze spółki

Strona główna O ML System Władze spółki

Dawid Cycoń

Prezes zarządu, współzałożyciel i wiodący akcjonariusz

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Specjalności Zarządzanie Produkcją. Przez 12 lat piastował samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak: Optimus S.A., FAKRO Sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska Sp. z o.o.

Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML System S.A., która w czerwcu 2018 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Spółce ML System S.A. pełni również funkcję Dyrektora Generalnego. Jest odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów w oparciu o transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System S.A. Twórca 11 patentów, 3 zgłoszeń patentowych oraz 6 wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Od 2020 r. jest Członkiem Rady Gospodarczej Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Laureat nagrody przyznawanej przez Polską Radę Biznesu w kategorii ‘Wizja i Innowacje’ oraz szeregu nagród za rozwój Spółki ML System S. A.,w tym m. in.: Spółka Roku z indeksu sWIG80, Giełdowa Spółka Roku, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, European Leadership Awards.

 

Anna Warzybok

Wiceprezes zarządu

Absolwentka ekonomii, europeistyki oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Administracji i Praworządności w Hoff w Bawarii oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doktorantka na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów (IPMA C, Prince2 Practitioner) oraz akredytowanym Konsultantem Funduszy Europejskich. Od 2005 roku pracuje na stanowiskach związanych z zarządzaniem płynnością finansową oraz projektami (w tym inwestycyjnymi oraz B+R). Od 2013 roku pracownik ML System. W latach 2015-2017 pełniła funkcję Dyrektora ds. B+R zarządzając Fotowoltaicznym Centrum Badawczo – Rozwojowym. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Finansów i Inwestycji, a od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa konkurencji i zarządzania projektami, trenerem i wykładowcą z zakresu zarządzania projektami. Pozyskała dla Spółki ponad 260 mln PLN dofinansowania na realizację celów rozwojowych.

Edyta Stanek

Wiceprezes zarządu, współzałożycielka i wiodący akcjonariusz

Absolwentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku: Automatyka i Robotyka. Jest współzałożycielką Spółki ML System S.A. i jej wiodącym akcjonariuszem. Posiada doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu projektami (jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014), praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami z portfela badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta (B2B). Była odpowiedzialna za transformację Emitenta z firmy wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz za pozyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. W latach 2013-2015 pełniła funkcję Prezesa Zarządu ML System S.A. i odpowiedzialna była za zarządzanie wszystkimi obszarami działalności firmy. Do 30 listopada 2017 r. była kierownikiem transferu technologii w Spółce.

Twórca 6 patentów, 1 zgłoszenia patentowego i 1 wzoru użytkowego oraz autorką licznych artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki, a także członkiem Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W obu tych jednostkach pełni rolę Wiceprzewodniczącej. W 2022 r. znalazła się na prestiżowej liście rankingu Forbes Women „100 kobiet 2022 roku”.

Rafał Sadzyński

Wiceprezes zarządu

Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (tytuł magistra inżyniera), posiada szeroką wiedzę specjalistyczną potwierdzoną uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa – BBA na Polish Open University z siedzibą w Warszawie. Ukończył również Belgijski Instytut Zarządzania, gdzie otrzymał tytuł MBA oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie.

Zdobył kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami produkcyjno-dystrybucyjnymi, kreowania strategii zakupowych, kompleksowego zarządzania centrami logistycznymi w firmach z branży B2B oraz FMCG. W latach 2001-2011 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Reynaers Polska sp. z o.o., będąc odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum Produkcyjno-Dystrybucyjnym, a od 2011 r. do 2015 r. piastował funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W roku 2015 objął stanowisko Dyrektora Łańcucha Dostaw w UMC Poland sp. z o.o., które zajmował przez trzy lata, koordynując działania podejmowane przez działy zakupów, importu, logistyki wewnętrznej i planowania produkcji. W latach 2018-2020 jako Dyrektor Działu Logistyki był odpowiedzialny za zarządzanie i organizację procesu dostaw surowców i wyrobów gotowych w BZK i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. _BZK Holding Sp. z o.o. W okresie 2020-2022 jako Dyrektor Zarządzający Decalu Solution sp. z o.o. Deceuninck Group zarządzał Centrum Produkcyjno-Logistycznym.

Rada nadzorcza

Piotr Solorz

Przewodniczący rady nadzorczej

Piotr Solorz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł magistra prawa i magistra geografii. Radca prawny. Od 5 stycznia 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, od 3 lutego 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jest m.in. członkiem zarządu i wspólnikiem ADDVENTURE spółka z o.o. w Krakowie, wspólnikiem ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. w Krakowie, zastępcą przewodniczącej rady nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie. W przeszłości był m.in. członkiem zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. w Krakowie (obecnie TRIGON Dom Maklerski S.A.), członkiem rady nadzorczej PENETRATOR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. w Krakowie.

Aneta Cwynar

Członek rady nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek Zarządzanie i Marketing. W październiku 2005 r. została wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (numer: 10546). W czerwcu 2007 r. zdała egzamin dyplomowy ze znajomości międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Członkini stowarzyszenia ACCA w dziedzinie finansów, księgowości oraz zarządzania. Współpracuje jako biegły rewident z firmami audytorskimi. Jest członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. Do 2013 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. oraz Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Ząbki Sp. z o.o.

Wojciech Armuła

Członek rady nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył również studia podyplomowe organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych. Od 2008 r. zatrudniony w Addventure sp. z o.o. na stanowisku Starszy analityk finansowy. W latach 2006-2008 związany z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A. pracując na stanowisku analityka finansowego. Był zaangażowany w realizację szeregu ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (m.in. Cyfrowy Polsat, Inteliwise, Rafako, Intersport Polska, Mercator Medical, Ailleron, Archicom). W latach 1999-2006 zatrudniony w Polinvest sp. z o.o. jako konsultant, realizując i współrealizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji, studia wykonalności projektów infrastrukturalnych, biznes planów różnorodnych przedsięwzięć. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z zakresu analizy fundamentalnej przedsiębiorstw Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ekspertem zewnętrznym Ministerstwa Energii (od 2016 r.) oraz Instytutu Nafty i Gazu (od 2009 r.) z zakresu aspektów finansowych realizacji projektów energetycznych. Od 2015 r. jest również coachem Komisji Europejskiej (EASME, Horizon 2020 SME Instrument) – konsulting i coaching finansowy dla SME. Jest członkiem Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie.

Marcin Madera

Członek rady nadzorczej

Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz doktorantem w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W całym okresie kariery zawodowej związany jest zawodowo z rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zdobywał w Domu Maklerskim TMS Brokers oraz Narodowym Banku Polskim, gdzie odpowiadał za analizę makroekonomiczną, zarządzanie ryzykiem walutowym oraz stopy procentowej. Następnie związany z podmiotami z obszaru equity asset management, takich jak Altus TFI oraz NN Investment Partners, gdzie odpowiadał za spółki z sektora budowlanego, nieruchomościowego oraz przemysłowego, brał udział w licznych procesach IPO, SPO oraz tender offers.

Aniela Hejnowska

Członek rady nadzorczej

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Ukończyła z wyróżnieniem Ecole Superieure de Commerce w Grenoble. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami z sektora telekomunikacyjnego i nowych technologii. Od 1 września 2020 objęła stanowisko GM IQVIA, światowego lidera w ochronie zdrowia w zakresie doradztwa, badań, technologii i analizy danych. Pełniła funkcję Dyrektora Operacyjnego, członka zarządu Microsoft w Polsce. Odpowiadała za strategie cyfryzacji pod budowę centrum danych na region CEE Microsoft w Polsce.  Już w 2009 roku piastowała funkcję dyrektora zarządzającego rynkami SOHO/SME oraz Home w firmie Netia. W 2012 roku została dyrektorem zarządzającym Groupon w Polsce a po 4 latach awansowała do międzynarodowych struktur, gdzie przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję International VP w Groupon, zarządzając zespołem 450 osób na 4 rynkach _Niemcy, Francja, Holandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Specjalizuje się w transformacjach strategicznych, procesowych oraz kultury organizacji.

W oparciu o złożone oświadczenia Emitent ocenia, że Pani Aneta Cwynar, Pan Wojciech Armuła, Pan Marcin Madera spełniają wymogi niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), jak również kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) (Dz.U.UE.L.2005.52.51 z dnia 25 lutego 2005r.). Pani Aneta Cwynar i Pan Wojciech Armuła, spełniają ponadto wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.