Serwis relacji inwestorskich

Władze spółki

Strona główna O ML System Władze spółki

Dawid Cycoń

Prezes zarządu, współzałożyciel i wiodący akcjonariusz

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Specjalności Zarządzanie Produkcją. Przez 12 lat piastował samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich spółek jak: Optimus S.A., FAKRO Sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska Sp. z o.o.

Pomysłodawca i współzałożyciel firmy ML System S.A., która w czerwcu 2018 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Spółce ML System S.A. pełni również funkcję Dyrektora Generalnego. Jest odpowiedzialny za strategię rozwoju produktów w oparciu o transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Pomysłodawca i realizator Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System S.A. Twórca 11 patentów, 3 zgłoszeń patentowych oraz 6 wzorów użytkowych objętych prawem ochronnym, a także publikacji z zakresu ogniw i modułów fotowoltaicznych.

Od 2020 r. jest Członkiem Rady Gospodarczej Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej. Laureat nagrody przyznawanej przez Polską Radę Biznesu w kategorii ‘Wizja i Innowacje’ oraz szeregu nagród za rozwój Spółki ML System S. A.,w tym m. in.: Spółka Roku z indeksu sWIG80, Giełdowa Spółka Roku, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, European Leadership Awards.

 

Łukasz Śnieżek

Wiceprezes zarządu

Posiada rozległe doświadczenie w zarzadzaniu finansami w spółkach należących do grup kapitałowych. Doświadczenie to zdobywał od 2012 r., początkowo w Grupie Kapitałowej Zelmer, a następnie w Grupie BSH. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie zdobył tytuł magistra ekonomii ze specjalnością w rachunkowości. W ML System, gdzie pracuje od 2017 r., był odpowiedzialny m.in. za kierowanie zespołem finansowym, realizację raportowania giełdowego, przygotowywanie prognoz i analiz finansowych oraz ocenę wiarygodności finansowej klientów. Posiada doświadczenie w sprawozdawczości finansowej międzynarodowych grup kapitałowych, wdrożeniach systemów klasy ERP i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi na dużą skalę. Łukasz Śnieżek jest również laureatem międzynarodowych konkursów finansowych: Rotman European Trading Competition w Rzymie oraz Rotman International Trading Competition w Toronto.

Rafał Sadzyński

Wiceprezes zarządu

Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (tytuł magistra inżyniera), posiada szeroką wiedzę specjalistyczną potwierdzoną uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa – BBA na Polish Open University z siedzibą w Warszawie. Ukończył również Belgijski Instytut Zarządzania, gdzie otrzymał tytuł MBA oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie.

Zdobył kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami produkcyjno-dystrybucyjnymi, kreowania strategii zakupowych, kompleksowego zarządzania centrami logistycznymi w firmach z branży B2B oraz FMCG. W latach 2001-2011 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Reynaers Polska sp. z o.o., będąc odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum Produkcyjno-Dystrybucyjnym, a od 2011 r. do 2015 r. piastował funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W roku 2015 objął stanowisko Dyrektora Łańcucha Dostaw w UMC Poland sp. z o.o., które zajmował przez trzy lata, koordynując działania podejmowane przez działy zakupów, importu, logistyki wewnętrznej i planowania produkcji. W latach 2018-2020 jako Dyrektor Działu Logistyki był odpowiedzialny za zarządzanie i organizację procesu dostaw surowców i wyrobów gotowych w BZK i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. _BZK Holding Sp. z o.o. W okresie 2020-2022 jako Dyrektor Zarządzający Decalu Solution sp. z o.o. Deceuninck Group zarządzał Centrum Produkcyjno-Logistycznym.

Rada nadzorcza

Piotr Solorz

Przewodniczący rady nadzorczej

Piotr Solorz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł magistra prawa i magistra geografii. Radca prawny. Od 5 stycznia 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, od 3 lutego 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jest m.in. członkiem zarządu i wspólnikiem ADDVENTURE spółka z o.o. w Krakowie, wspólnikiem ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. w Krakowie, zastępcą przewodniczącej rady nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie. W przeszłości był m.in. członkiem zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. w Krakowie (obecnie TRIGON Dom Maklerski S.A.), członkiem rady nadzorczej PENETRATOR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. w Krakowie.

Aneta Cwynar

Członek rady nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek Zarządzanie i Marketing. W październiku 2005 r. została wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (numer: 10546). W czerwcu 2007 r. zdała egzamin dyplomowy ze znajomości międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Członkini stowarzyszenia ACCA w dziedzinie finansów, księgowości oraz zarządzania. Współpracuje jako biegły rewident z firmami audytorskimi. Jest członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. Do 2013 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. oraz Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Ząbki Sp. z o.o.

Wojciech Armuła

Członek rady nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ukończył również studia podyplomowe organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych. Od 2008 r. zatrudniony w Addventure sp. z o.o. na stanowisku Starszy analityk finansowy. W latach 2006-2008 związany z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A. pracując na stanowisku analityka finansowego. Był zaangażowany w realizację szeregu ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (m.in. Cyfrowy Polsat, Inteliwise, Rafako, Intersport Polska, Mercator Medical, Ailleron, Archicom). W latach 1999-2006 zatrudniony w Polinvest sp. z o.o. jako konsultant, realizując i współrealizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji, studia wykonalności projektów infrastrukturalnych, biznes planów różnorodnych przedsięwzięć. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z zakresu analizy fundamentalnej przedsiębiorstw Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ekspertem zewnętrznym Ministerstwa Energii (od 2016 r.) oraz Instytutu Nafty i Gazu (od 2009 r.) z zakresu aspektów finansowych realizacji projektów energetycznych. Od 2015 r. jest również coachem Komisji Europejskiej (EASME, Horizon 2020 SME Instrument) – konsulting i coaching finansowy dla SME. Jest członkiem Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie.

Marek Dudek

Członek rady nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, magister zarządzania i marketingu, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania), doktor habilitowany nauk o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii). Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości (Szkoła Główna Handlowa, 2021) oraz z zakresu Zarządzania Finansami (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, 2000).

Obecnie Pan Marek Dudek pełni funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Prezesa Zarządu PWPT-O Manager Spółka z o.o., oraz Pełnomocnika Zarządu ds. wdrażania postępu technicznego i organizacyjnego w Kopalni Soli Wieliczka. W przeszłości Pan Marek Dudek zajmował stanowiska Członka Rad Nadzorczych Spółki Tauron Wydobycie, Grupa Tauron (2016-2017), oraz Spółki Nitroegr, Grupa KGHM (2014-2016).

Działalność wykonywana przez Pana Marka Dudka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Dudek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Aniela Hejnowska

Członek rady nadzorczej

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Ukończyła z wyróżnieniem Ecole Superieure de Commerce w Grenoble. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami z sektora telekomunikacyjnego i nowych technologii. Od 1 września 2020 objęła stanowisko GM IQVIA, światowego lidera w ochronie zdrowia w zakresie doradztwa, badań, technologii i analizy danych. Pełniła funkcję Dyrektora Operacyjnego, członka zarządu Microsoft w Polsce. Odpowiadała za strategie cyfryzacji pod budowę centrum danych na region CEE Microsoft w Polsce.  Już w 2009 roku piastowała funkcję dyrektora zarządzającego rynkami SOHO/SME oraz Home w firmie Netia. W 2012 roku została dyrektorem zarządzającym Groupon w Polsce a po 4 latach awansowała do międzynarodowych struktur, gdzie przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję International VP w Groupon, zarządzając zespołem 450 osób na 4 rynkach _Niemcy, Francja, Holandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Specjalizuje się w transformacjach strategicznych, procesowych oraz kultury organizacji.

W oparciu o złożone oświadczenia Emitent ocenia, że Pani Aneta Cwynar, Pan Wojciech Armuła, Pan Marek Dudek spełniają wymogi niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), jak również kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) (Dz.U.UE.L.2005.52.51 z dnia 25 lutego 2005r.). Pani Aneta Cwynar i Pan Wojciech Armuła, spełniają ponadto wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.