Serwis relacji inwestorskich

Strategia rozwoju

Strona główna O ML System Strategia rozwoju

W kwietniu 2023 r. ML System rozszerzyła strategię rozwoju o nowe produkty oparte o technologię kwantową. Spółka w latach 2023-2024 zamierza zainwestować ok. 120 mln zł w produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Plan inwestycyjny zakłada osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w szacowanej wysokości do 50 tys. m2 w drugiej połowie 2025.

Wprowadzenie nowych produktów, jakimi są ceramiczne dachówki fotowoltaiczne oraz fotowoltaiczne płyty elewacyjne, podyktowane jest rosnącą świadomością w zakresie konieczności zwrócenia się ku źródłom odnawialnym, a przede wszystkim obecnymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi. Silne ukierunkowanie Unii Europejskiej na transformację energetyczną uwidacznia europejski projekt rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków EPBD z 16 lutego 2023 r. Na mocy planowanej dyrektywy, kraje Unii Europejskiej zobowiązane zostaną do wprowadzenia przepisów prawnych i administracyjnych, których efektem ma być ujednolicenie standardów sprawności energetycznej w budownictwie.

Harmonogram zmian na najbliższe lata zakłada m.in. osiągnięcie zeroemisyjności wszystkich nowych budynków zajmowanych, eksploatowanych lub będących własnością władz publicznych od 2026 r. oraz osiągnięcie zeroemisyjności wszystkich nowych budynków prywatnych od 2028 r.

Równocześnie spółka będzie kontynuowała rozwój sprzedaży szkła powłokowego, w tym szyb z aktywną powłoką kwantową, a także innych komunikowanych projektów, zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

Pełna treść rozszerzenia strategii

W ramach opublikowanej strategii na lata 2020-2024, ML System będzie dążyć do osiągnięcia pozycji globalnego dostawcy produktów bazujących na technologii kropek kwantowych dla szkła fotowoltaicznego, dedykowanych obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. W wyniku realizacji przyjętych założeń spółka oczekuje osiągnięcia w 2024 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł, wobec niecałych 100 mln zł w 2019 r. oraz dalszej poprawy rentowności. Jednym z celów strategicznych spółki pozostaje ekspansja na rynki zagraniczne. Inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych jest konieczna do zaspokojenia potrzeb rynkowego popytu na fotowoltaiczne szyby z powłoką kwantową. Ponadto, strategia „nowej ery kwantowej” odpowiada na potrzebę uniezależnienia się od azjatyckiego łańcucha dostaw – wszystkie komponenty będą wytwarzane w Europie, głównie w Polsce.

Strategia oparta jest na projektach: szyby z powłoką kwantową generujące energię elektryczną, 2D Glass, Active Glass.

ML System 16 grudnia 2021 r. uroczyście otworzył pierwszą na świecie linię produkcyjną w pełni transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną, realizując pierwszy z kluczowych punktów strategii. Zdolność wykorzystania produktów na bazie takiej szyby, przy jednoczesnym użyciu ich kanałów dystrybucji, potwierdzili renomowani producenci stolarki otworowej, jak również koncerny szklarskie o globalnym zasięgu. Dowodem tego są podpisane umowy partnerskie z Guardian Glass oraz Pilkington. Uruchomienie produkcji w pełni transparentnych szyb z powłoką kwantową idealnie wpisuje się w oczekiwania i potrzeby rynku. Równolegle odpowiada na politykę europejską, koncentrującą się na popularyzacji rozwiązań ekologicznych w budownictwie. W 2022 r. spółka uruchomiła także produkcję modułów 2D Glass.

We wrześniu 2022 r. ML System zawarł z SERVITECH wartą 44,2 mln zł netto umowę na dostawę i uruchomienie systemu przygotowania krawędziowych warstw absorbujących w ramach linii produkcyjnej Active Glass. Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży automotive. Dzięki możliwości personalizacji kształtu proponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie we wszystkich rodzajach przeszkleń i systemach mocowania. Docelowo szyby będą mieć również funkcję przeciwpożarową – pozytywnie przeszły już badania odporności ogniowej. Zespolenia spełniły wszystkie wymagania dla klasy EI30, czyli wykazały zdolność do powstrzymania ognia przed przedostaniem się przez przegrodę w czasie min. 30 minut. Produkcja modułów Active Glass ma ruszyć w drugiej połowie 2023 r.

Pełna treść strategii Nowej Ery Kwantowej