Serwis relacji inwestorskich

Strategia

W ramach opublikowanej strategii na lata 2020-2024, ML System będzie dążyć do osiągnięcia pozycji globalnego dostawcy produktów bazujących na technologii kropek kwantowych dla szkła fotowoltaicznego, dedykowanych obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. W wyniku realizacji przyjętych założeń spółka oczekuje osiągnięcia w 2024 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł, wobec niecałych 100 mln zł w 2019 r. oraz dalszej poprawy rentowności. Jednym z celów strategicznych spółki pozostaje ekspansja na rynki zagraniczne. Inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych jest konieczna do zaspokojenia potrzeb rynkowego popytu na fotowoltaiczne szyby z powłoką kwantową. Ponadto, strategia „nowej ery kwantowej” odpowiada na potrzebę uniezależnienia się od azjatyckiego łańcucha dostaw – wszystkie komponenty będą wytwarzane w Europie, głównie w Polsce.

Strategia oparta jest na projektach: QGlass, 2D Glass, Active Glass.

PEŁNA TREŚĆ STRATEGII: ML_System_Strategia_2020-2024

ML System 16 grudnia 2021 r. uroczyście otworzył pierwszą na świecie linię produkcyjną QGlass – w pełni transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną, realizując pierwszy z kluczowych punktów strategii. Zdolność wykorzystania produktów na bazie QGlass, przy jednoczesnym użyciu ich kanałów dystrybucji, potwierdzili renomowani producenci stolarki otworowej, jak również koncerny szklarskie o globalnym zasięgu. Dowodem tego są podpisane umowy partnerskie z Guardian Glass oraz Pilkington. Uruchomienie produkcji w pełni transparentnych szyb z powłoką kwantową idealnie wpisuje się w oczekiwania i potrzeby rynku. Równolegle odpowiada na politykę europejską, koncentrującą się na popularyzacji rozwiązań ekologicznych w budownictwie. W 2022 r. spółka uruchomiła także produkcję modułów 2D Glass.

We wrześniu 2022 r. ML System zawarł z SERVITECH wartą 44,2 mln zł netto umowę na dostawę i uruchomienie systemu przygotowania krawędziowych warstw absorbujących w ramach linii produkcyjnej Active Glass. Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży automotive. Dzięki możliwości personalizacji kształtu proponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie we wszystkich rodzajach przeszkleń i systemach mocowania. Docelowo szyby będą mieć również funkcję przeciwpożarową – pozytywnie przeszły już badania odporności ogniowej. Zespolenia spełniły wszystkie wymagania dla klasy EI30, czyli wykazały zdolność do powstrzymania ognia przed przedostaniem się przez przegrodę w czasie min. 30 minut. Produkcja modułów Active Glass ma ruszyć w drugiej połowie 2023 r.

Główne cele strategiczne

URUCHOMIENIE
seryjnej produkcji innowacyjnych w skali światowej fotowoltaicznych szyb z powłokami kwantowymi: Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass

KONSEKWENTNY
rozwój bazujący na dotychczasowych produktach i rynkach zbytu z obszaru BIPV i klasycznej fotowoltaiki

DALSZE
prace B+R, ukierunkowane na komercjalizację innowacyjnych w skali światowej produktów fotowoltaicznych