Serwis relacji inwestorskich

Strategia

Filozofią działania ML System jest wytyczanie nowych trendów w budownictwie oraz wprowadzanie fotowoltaicznej alternatywy dla materiałów budowlanych. Ważnym elementem rozwoju biznesu spółki jest strategia patentowa – zdecydowana większość oferowanych produktów została wypracowana we własnym zakresie, w tym w ramach fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego i jest lub będzie objęta ochroną patentową. Strategia spółki zakłada rozwój produktowy w zakresie ogniw III generacji opartych na kropkach kwantowych, ULTRAPV oraz małej architektury,/Smart City). ML System zamierza także kontynuować wzrost skali działania oferując swoje rozwiązania na rynkach zagranicznych. Za perspektywiczne uważa kraje Europy Zachodniej i Skandynawię, gdzie poziom rozwoju gospodarczego i legislacji w zakresie OZE oraz świadomość ekologiczna są na wysokim poziomie.

ML System zamierza także wykorzystać kontakty biznesowe nawiązane z potencjalnymi kontrahentami z Australii, gdzie spółka ma już swoje przedstawicielstwo. Dodatkowym atutem w zakresie ekspansji na tym rynku będzie sprzyjający klimat, przede wszystkim duże nasłonecznienie. Warto jednak podkreślić, że poziom zaawansowania technologicznego oferowanych przez spółkę produktów jest na tyle wysoki, że warunki klimatyczne nie są dużym ograniczeniem. Dlatego ML System zamierza konsekwentnie umacniać pozycję lidera na rynku krajowym.

Główne cele strategiczne

UMOCNIENIE
pozycji lidera na krajowym rynku fotowoltaiki stosowanej w budownictwie

EKSPANSJA
na rynki Europy Środkowej i Zachodniej oraz Australię

UTRZYMANIE
pozycji lidera innowacyjności w Europie w zakresie tworzenia i komercjalizacji nowych rozwiązań fotowoltaicznych i aktywnych szyb zespolonych

ROZWÓJ
produktów z zakresu fotowoltaiki dla odbiorców detalicznych oraz znajdujących zastosowanie w małej architekturze