Serwis relacji inwestorskich

Strategia

W ramach opublikowanej strategii na lata 2020-2024, ML System będzie dążyć do osiągnięcia pozycji globalnego dostawcy produktów bazujących na technologii kropek kwantowych dla szkła fotowoltaicznego, dedykowanych obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. W wyniku realizacji przyjętych założeń spółka oczekuje osiągnięcia w 2024 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł, wobec niecałych 100 mln zł w 2019 r. oraz dalszej poprawy rentowności.

W pierwszej połowie 2021 r. ML System planuje wdrożyć do masowej produkcji Quantum Glass – transparentną szybę zespoloną, generująca energię elektryczną, powstałą dzięki inwestycji o wartości 45 mln zł, będącej głównym celem IPO spółki, zrealizowanego w 2018 r. Zgodnie z założeniami spółki, osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych, szacowanych na poziomie do 5 tys. m2 miesięcznie, jest planowane na koniec 2021 r. W kolejnych krokach, odpowiednio w 2022 r. oraz w 2023 r., firma planuje uruchomić produkcję 2D Glass oraz Active Glass z mocami produkcyjnymi na poziomie odpowiednio do 5 tys. m2 i do 10 tys. m2 miesięcznie.

 

 

W rezultacie, na koniec 2023 r., ML System osiągnie łączną zdolność produkcyjną fotowoltaicznych szyb zespolonych opartych na technologii kropki kwantowej w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. Inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych jest konieczna do zaspokojenia potrzeb rynkowego popytu na fotowoltaiczne szyby z powłoką kwantową. Ponadto, strategia „nowej ery kwantowej” odpowiada na potrzebę uniezależnienia się od azjatyckiego łańcucha dostaw – wszystkie komponenty będą wytwarzane w Europie, głównie w Polsce.

Z uwagi na wyraźne różnice w cechach, funkcjach i parametrach produkty Quantum Glass, 2D Glass oraz Active Glass będą miały różne zastosowanie.

Jednym z celów strategicznych spółki pozostaje ekspansja na rynki zagraniczne.

PEŁNA TREŚĆ STRATEGII: ML_System_Strategia_2020-2024

Główne cele strategiczne

URUCHOMIENIE
seryjnej produkcji innowacyjnych w skali światowej fotowoltaicznych szyb z powłokami kwantowymi: Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass

KONSEKWENTNY
rozwój bazujący na dotychczasowych produktach i rynkach zbytu z obszaru BIPV i klasycznej fotowoltaiki

DALSZE
prace B+R, ukierunkowane na komercjalizację innowacyjnych w skali światowej produktów fotowoltaicznych