Serwis relacji inwestorskich

Wyniki finansowe

Strona główna O ML System Wyniki finansowe

*zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe pomniejszone zostały o rozliczenia międzyokresowe