Serwis relacji inwestorskich

Rynek

Zarówno rynek BIPV, jak i szkła budowlanego mają przed sobą doskonałe perspektywy rozwoju. Zgodnie z szacunkami renomowanych jednostek analitycznych, globalny rynek BIPV będzie rósł w latach 2017-2021 ze średniorocznym tempem w wysokości 10-12 proc., by w 2021 r. osiągnąć wartość 4,3 mld USD (w 2017 r. było to 2,4 mld USD). Otoczenie prawne także sprzyja rozwojowi ML System. Mowa chociażby o dyrektywie unijnej 2002/91/EC, promującej budownictwo efektywne energetycznie oraz dyrektywie unijnej 2009/28/WE, promującej stosowanie energii ze źródeł odnawialnych. Za chwilę, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowanie BIPV nie będzie jedynie przejawem mody, a koniecznością.

Można więc powiedzieć, że spółka idealnie wpisuje się w trendy i oczekiwania rynku. Celem strategicznym ML System jest uzyskanie statusu globalnego lidera rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem (BIPV).

Podwojenie wartości rynku do 2021 r.

Szacowane średnioroczne tempo wzrostu globalnego rynku BIPV w latach 2016-2021 to 16%

Źródło: Global Building Integrated Photovoltaics Market 2016-2021

Prognoza zainstalowanej mocy w sektorze BIPV (MW)