Serwis relacji inwestorskich

Akcjonariat

liczba akcji liczba głosów w kapitale zakładowym udział w kapitale zakładowym udział w ogólnej liczbie głosów
Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 30,84% 35,36%
Dawid Cycoń 2 017 139 3 017 139 31,11% 35,56%
Pozostali 2 467 104 2 467 104 38,05% 29,08%