Serwis relacji inwestorskich

Akcjonariat

liczba akcji liczba głosów w kapitale zakładowym udział w kapitale zakładowym udział w ogólnej liczbie głosów
Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 31,35% 35,8%
Dawid Cycoń 2 000 000 3 000 000 31,35% 35,8%
Pozostali 2 379 999 2 379 999 37,30% 28,4%