Serwis relacji inwestorskich

Akcjonariat

liczba akcji liczba głosów w kapitale zakładowym udział w kapitale zakładowym udział w ogólnej liczbie głosów
Dawid Cycoń 2 017 139 3 017 139 27,33% 32,16%
Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 27,10% 31,98%
Nationale-Nederlanden PTE 674 587 674 587 9,14% 7,19%
Pozostali 2 689 365 2 689 365 36,43% 28,67%