Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie umowy leasingu finansowego nieruchomości

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie umowy leasingu finansowego nieruchomości

RB 19/2021 29/04/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że Spółka w dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie _”Finansujący”_ umowę leasingu finansowego, na podstawie której Finansujący oddała do korzystania Spółce nieruchomość gruntową z położonym na niej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 6,2 tys. m2, wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą.
Wartość początkowa umowy leasingu wynosi 17.600.000 złotych netto, w tym opłata wstępna w kwocie 2.640.000 złotych netto, a pozostała część, powiększona o odsetki, zostanie spłacona w ciągu 8 lat na podstawie ustalonego harmonogramu rat. W ocenie Spółki warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Spółka jest uprawiona do wykupu przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania Umowy. Roszczenie o przeniesienie własności na Spółkę wpisane zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.