Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 6 marca 2019 r. zostały podpisane następujące cztery nowe umowy kredytowe oraz dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Na podstawie aneksów do dwóch umów o kredyty inwestycyjne z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniono kowenanty oraz zabezpieczenia tych kredytów. Na podstawie umów kredytowych Spółka pozyskała:
1_ kredyt inwestycyjny w kwocie 7 mln zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2026 roku,
2_ kredyt inwestycyjny w kwocie 917 tys. zł z terminem spłaty do 5 stycznia 2021 roku _kredyt przeznaczony na refinansowanie kredytu udzielonego przez Alior Bank S.A._,
3_ kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2,5 mln zł z terminem spłaty do 31 marca 2021 roku _kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz refinansowanie kredytu udzielonego przez Alior Bank S.A._,
4_odnawialny kredyt obrotowy w kwocie 2,5 mln zł z terminem spłaty do 31 marca 2021 roku.
Jako zabezpieczenie wierzytelności banku ustalono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej siedzibą Spółki oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki.
Warunki kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.