Serwis relacji inwestorskich

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. do Spółki wpłynęło od Pana Dawida Cycoń zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.