Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia umowę o dofinansowanie projektu pt. „2D-Selective glass – wdrożenie do produkcji nanopowłokowej szyby zespolonej”. Zgodnie z umową wartość projektu określono na kwotę 34.458.450 złotych, wartość kosztów kwalifikowalnych na kwotę 28.015.000 złotych, a wartość dofinansowania pozyskanego na podstawie umowy to nie więcej niż kwota 16.809.000 złotych. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od dnia 15 listopad 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie zaliczki i refundacji. Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji ML System S.A. poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej szyby zespolonej z powłoką selektywną wykorzystującą nanowarstwę półprzewodnikową. Przewidywany termin zakończenia projektu to 04/2022.