Serwis relacji inwestorskich

Szacunkowe wyniki za 1 półrocze 2023 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Szacunkowe wyniki za 1 półrocze 2023 r.

34/2023 28/08/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_ , w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostek zależnych Emitenta będących aktualnie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, szacuje, że w pierwszym półroczu 2023 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1_skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 89,9 mln zł, wobec 105,3 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r.,
2_skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 7,3 mln zł, wobec 13,1 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r.,
3_skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży: ok. 6,4 mln zł, wobec 11,6 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r.,
4_skonsolidowana strata netto: ok. 10,6 mln zł, wobec straty w kwocie 3,8 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r.,
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 25 sierpnia 2023 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja raportu za pierwsze półrocze i skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2023 r. przewidywana jest na dzień 20 września 2023 r.