Serwis relacji inwestorskich

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 22 października 2019 roku w siedzibie Spółki, zgłoszonych przez akcjonariuszy wnioskujących w trybie art. 400 § 1 k.s.h. o zwołanie tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2, ALTER FIZ Akcji Globalnych 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTER FIZ Akcji Globalnych, ALTER FIZ GlobaAI 2, ALTER FIZ Akcji+ oraz ALTER FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, reprezentowanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez tych akcjonariuszy.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.