Serwis relacji inwestorskich

Korekta raportu bieżącego nr 30/2018

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Korekta raportu bieżącego nr 30/2018

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” dokonuje korekty raportu nr 30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w następujący sposób:

Było: „termin spłaty kredytu został przedłużony do 30 stycznia 2018 r.”

Powinno być: „termin spłaty kredytu został przedłużony do 30 stycznia 2019 r.”

Po korekcie treść raportu 30/2018 jest następująca:
Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 r. został podpisany aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 14 września 2017 r., na podstawie którego termin spłaty kredytu został przedłużony do 30 stycznia 2019 r. Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.