Serwis relacji inwestorskich

Raport bieżący

22/2023 20/06/2023

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu „Spółka” informuje, że w dniu 20 czerwca 2023 r. do Spółki wpłynęło od Pani Edyty Stanek zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.