Serwis relacji inwestorskich

Korekta raportu bieżącego nr 14/2018

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Korekta raportu bieżącego nr 14/2018

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w raporcie nr 14/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej dat zawarcia umów opisanych w raporcie.
Było: „w dniu 8 sierpnia 2018 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, dwie umowy:”;
powinno być: „w dniu 9 sierpnia 2018 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, dwie umowy:”.