Serwis relacji inwestorskich

Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

18/2024 20/05/2024

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _ „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.05.2024 r. powołało do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r.: Panią Anielę Hejnowską, Panią Anetę Cwynar, Pana Piotra Solorza, Pana Wojciecha Armułę oraz Pana Marka Dudka.

Pani Aniela Hejnowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Ukończyła z wyróżnieniem Ecole Superieure de Commerce w Grenoble.
Pani Aniela Hejnowska posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami z sektora telekomunikacyjnego i nowych technologii. Od 1 września 2020 objęła stanowisko GM IQVIA, światowego lidera w ochronie zdrowia w zakresie doradztwa, badań, technologii i analizy danych. Pełniła funkcję Dyrektora Operacyjnego, członka zarządu Microsoft w Polsce. Odpowiadała za strategie cyfryzacji pod budowę centrum danych na region CEE Microsoft w Polsce. Pani Aniela Hejnowska już w 2009 roku piastowała funkcję dyrektora zarządzającego rynkami SOHO/SME oraz Home w firmie Netia. W 2012 roku została dyrektorem zarządzającym Groupon w Polsce a po 4 latach awansowała do międzynarodowych struktur, gdzie przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję International VP w Groupon, zarządzając zespołem 450 osób na 4 rynkach _Niemcy, Francja, Holandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie_. Pani Aniela Hejnowska specjalizuje się w transformacjach strategicznych, procesowych oraz kultury organizacji.
Działalność wykonywana przez Panią Anielę Hejnowską poza przedsiębiorstwem Emitenta nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Aniela Hejnowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Aneta Cwynar jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, magister Zarządzania i Marketingu, posiadająca egzamin dyplomowy biegłego rewidenta a także egzamin dyplomowy ze znajomości międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowany przez ACCA. Biegła rewident, wpisana do rejestru w 2005 roku, członkini ACCA, międzynarodowej grupy ekspertów w finansach, rachunkowości i zarządzaniu
Pani Aneta Cwynar posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami audytorskimi, badając jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami w branżach takich jak biotechnologia, transport, informatyka, produkcja, technologia, handel, spożywczy, stalowy i budowlany. Obecnie jest prezesem zarządu i wspólnikiem firmy Gatorea Audyt Sp. z o.o., wpisanej do rejestru Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
Działalność wykonywana przez Panią Anetę Cwynar poza przedsiębiorstwem Emitenta nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Aneta Cwynar nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Piotr Solorz jest Absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji _magister prawa_ oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi _magister geografii_.
Pan Piotr Solorz jest wspólnikiem Addventure Legal Solorz Topolski sp.k. z siedzibą w Krakowie, Addventure sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie oraz wspólnikiem i członkiem zarządu Addventure sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Obecnie Pan Solorz pełni funkcję członka rad nadzorczych Mercator Medical S.A. _od 2011 r._ i ML System S.A. _od 2018 r._. W latach 1999-2008 Pan Piotr Solorz zatrudniony był w Domu Maklerskim Penetrator S.A. _obecnie Trigon Dom Maklerski S.A._, a od 2004 do 2018 r. objął stanowisko Członka Zarządu.
Działalność wykonywana przez Pana Piotra Solorza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Solorz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Wojciech Armuła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie _obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie_ oraz ukończył studia podyplomowe organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych.
Pan Wojciech Armuła od 2008 roku pracuje w Addventure sp. z o.o. na stanowisku Starszego analityka finansowego. W latach 2006-2008 był związany z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A., pracując na stanowisku analityka finansowego. W latach 1999-2006 zatrudniony był w Polinvest sp. z o.o. jako konsultant, realizując i współrealizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji, studiów wykonalności projektów infrastrukturalnych oraz biznesplanów różnych przedsięwzięć. Ponadto, był zaangażowany w realizację wielu ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie _m.in. Cyfrowy Polsat, Inteliwise, Rafako, Intersport Polska, Mercator Medical, Ailleron, Archicom_.
Działalność wykonywana przez Pana Wojciecha Armułe poza przedsiębiorstwem Emitenta nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wojciech Armuła nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Marek Dudek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej _magister zarządzania i marketingu_, doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: zarządzanie – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu i jakości – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii. Ponadto ukończył studia podyplomowe: z zakresu Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości – Szkoła Główna-Handlowa _2021_ oraz z zakresu Zarządzania Finansami – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle – ORGMASZ _2000_.
Obecnie Pan Marek Dudek pełni funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, Prezesa Zarządu, PWPT-O Manager spółka z o.o. oraz Pełnomocnika Zarządu ds. wdrażania postępu technicznego i organizacyjnego, Kopalnia Soli Wieliczka. W przeszłości Pan Marek Dudek obejmował stanowiska Członka Rad Nadzorczych: Spółki Tauron Wydobycie, Grupa Tauron _2016-2017_ oraz Spółki Nitroegr, Grupa KGHM _2014-2016_.
Działalność wykonywana przez Pana Marka Dudka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Dudek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.