Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja papierów wartościowych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja papierów wartościowych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ o rejestracji z dniem 26 czerwca 2018 r. 3.650.000 papierów wartościowych Spółki w KDPW _kod ISIN PLMLSTM00015_, tj.:
1_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji serii A,
2_ 215.000 _dwieście piętnaście tysięcy_ akcji serii B,
3_ 135.600 _sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset_ akcji serii B1,
4_ 17.532 _siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa_ akcje serii B2,
5_ 1.281.868 _jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem_ akcji serii C.