Serwis relacji inwestorskich

Korekta raportu bieżącego nr 9/2019

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Korekta raportu bieżącego nr 9/2019

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ dokonuje korekty raportu nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w następujący sposób:

Było: „Jako zabezpieczenie wierzytelności banków ustalono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej siedzibą Spółki w przypadku kredytów udzielonych przez BGK oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki w przypadku kredytów udzielonych przez BGK i BNP”

Powinno być: „Jako zabezpieczenie wierzytelności banków ustalono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej własnością Spółki _w przypadku kredytów udzielonych przez BGK_ oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki _w przypadku kredytów udzielonych przez BGK i BNP_”

Po korekcie treść raportu 9/2018 jest następująca:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 21 marca 2019 r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego „BGK” oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. „BNP” umowy kredytowe. Umowy kredytowe zawarte z BGK dotyczą:

1. kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 4 mln zł i z terminem spłaty do 20 marca 2021 roku,
2. kredytu inwestycyjnego na kwotę 9,8 mln zł i z terminem spłaty do 31 grudnia 2030 roku,
3. kredytu pomostowego na kwotę 19,6 mln zł i z terminem spłaty do 30 listopada 2020 roku,
4. kredytu inwestycyjnego na kwotę 6,5 mln zł i z terminem spłaty do 31 grudnia 2030 roku,
5. kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 10 mln zł i z terminem spłaty do 20 marca 2021 roku.

Umowa kredytowa zawarta z BNP dotyczy kredytu o wielocelową linię kredytową kredyt odnawialny, akredytywy i gwarancje na kwotę 13 mln zł i z okresem kredytowania wynoszącym 120 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 21 marca 2019 r. Jako zabezpieczenie wierzytelności banków ustalono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej własnością Spółki _w przypadku kredytów udzielonych przez BGK_ oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki _w przypadku kredytów udzielonych przez BGK i BNP_.

Warunki kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.