Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 31 października 2018 r. Spółka zawarła z „S4E” S.A. umowę na dostawę przez „S4E” S.A. urządzeń. Wartość zamówień na podstawie tej umowy to 9.612.300 złotych netto. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Spółkę projektu „Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System” na podstawie umowy RPPK.01.02.00-18-0022/16-00 zawartej z Województwem Podkarpackim w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z „S4E” S.A. w okresie od 30 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. wyniosła 10.401.700 złotych netto.