Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 30 stycznia 2019 r. został podpisany aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 14 września 2017 r., na podstawie którego termin spłaty kredytu został przedłużony do 1 marca 2019 r. Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.