Serwis relacji inwestorskich

Strategia Grupy Kapitałowej ML System S.A. na lata 2020 – 2024

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Strategia Grupy Kapitałowej ML System S.A. na lata 2020 – 2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_, informuje o przyjęciu w dniu 21 lipca 2020 r. przez Zarząd Spółki Strategii Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. na lata 2020-2024 _”Strategia”_.
Przyjęta Strategia zakłada:
1_ uruchomienie seryjnej produkcji innowacyjnych w skali światowej szyb fotowoltaicznych z powłokami kwantowymi: Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass;
2_ konsekwentny rozwój Spółki oparty o dotychczasowe produkty i rynki zbytu z obszaru BIPV _systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami_ i PV _klasycznych modułów fotowoltaicznych_;
3_ dalsze prace B+R zmierzające do komercjalizacji innowacyjnych w skali światowej produktów w obszarze szkła fotowoltaicznego, w ramach projektów QDrive, struktur niskowymiarowych, linii Smart Glass.
W celu realizacji niniejszej Strategii, w latach 2020 – 2024, Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 159 – 216 mln zł, z czego ok. 90 – 147 mln zł na rozwój projektu Active Glass, 26 mln zł na rozwój projektu 2D Glass, 18 mln zł na dokończenie projektu Quantum Glass oraz 25 mln zł na infrastrukturę magazynowo – logistyczną. Powyższe wydatki nie obejmują planowanych inwestycji w zakresie projektów B+R.
Zarząd Spółki przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z otrzymanych i planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Dodatkowo Spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd Spółki uznał przyjęcie Strategii za istotne zdarzenie, ponieważ będzie miała ona znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową Spółki oraz na dalsze perspektywy jej rozwoju.

Pełna treść Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.