Serwis relacji inwestorskich

Udzielenie Spółce patentów na wynalazek

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Udzielenie Spółce patentów na wynalazek

RB 1/2023 23/01/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 23 stycznia 2023 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami z dnia 13.01.2023 r. udzielił Spółce dwóch patentów na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania selektywnej warstwy ognioodpornej modyfikowanej nanocząsteczkami półprzewodnikowymi oraz wypełniania tą aktywną warstwą komory lub komór szyby zespolonej i szyba zespolona zawierająca tą lub te warstwy.” Wynalazki zostały zgłoszone w dniu 29.10.2019 r. pod numerem P.431638 oraz numerem P.441519. Patenty zostały udzielone pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazków w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.