Serwis relacji inwestorskich

Udzielenie Spółce patentu na wynalazek

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Udzielenie Spółce patentu na wynalazek

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 28 marca 2019 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 22 marca 2019 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. „Sposób nanoszenia enkapsulantu warstw aktywnych na podłoża elektrod ogniw fotowoltaicznych III generacji”, zgłoszony pod numerem P.426745 w dniu 27 lutego 2015 r. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazku w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.