Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

RB 17/2021 21/04/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Budimex S.A. umowę na kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego w ramach zadania pn.: „Wykonanie robót związanych z budową stacji Warszawa Zachodnia oraz budową trasy tramwajowej do Wilanowa”. Łączna wartość umowy wynosi 26 995 000,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca marca 2023 r.