Serwis relacji inwestorskich

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta serii D

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta serii D

RB 43/2021 23/09/2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 23.09.2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ podjął uchwałę nr 920/2021, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW dopuszczonych jest 104 244 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ kodem PLMLSTM00072 oraz, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu GPW, postanowił wprowadzić te akcje z dniem 30 września 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 30 września 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLMLSTM00015.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta serii D nastąpiło w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm.