Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. Spółka zawarła z PILKINGTON Automotive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu _”Pilkington”_ umowę współpracy dotyczącą opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania szkła z aktywną powłoką kwantową o zadanym promieniu krzywizny do zastosowań w branży automotive. Umowa określa ogólny zarys współpracy, nie określa warunków handlowych współpracy, w tym kwestii finansowych. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone odrębnym porozumieniem stron. Umowa przewiduje, że prawa do technologii i wyników prac będą przysługiwać stronie, która je uzyskała. Odrębne porozumienie stron określać będzie zakres praw każdej ze stron w przypadku wspólnego stworzenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego lub pozyskania nowego know-how. Strony w umowie zobowiązały się nie przekazywać wyników prac osobom trzecim bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem dopuszczalności przekazania przez Pilkington informacji podmiotom z Grupy NSG, której Pilkington jest częścią.
Emitent kwalifikuje umowę jako znaczącą z uwagi na fakt nawiązania współpracy z istotnym partnerem z branży automotive, co jest istotne z perspektywy rozwoju Grupy Emitenta w branży automotive.