Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 30.06.2020 r. Spółka zawarła z Guardian Europe S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu _”Guardian”_ umowę o partnerstwie, na podstawie której Guardian, w zamian za wynagrodzenie prowizyjne, będzie podejmował działania w celu promowania produktów Emitenta i zbierania zamówień na nie, wykorzystując własne kanały dystrybucji i promocji. Warunki handlowe sprzedaży produktów określa Emitent. Emitent zobowiązał się nabywać od Guardian szkło potrzebne do produkcji produktów objętych zamówieniami pozyskanymi dla Emitenta przy udziale Guardian, chyba że z przyczyn technicznych, technologicznych, logistycznych lub terminowych nie jest to możliwe. Umowa została zawarta na okres 4 lat, podlega automatycznym przedłużeniom na kolejne okresy i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron.
Emitent kwalifikuje umowę jako znaczącą z uwagi na fakt nawiązania współpracy z jednym z globalnych liderów produkcji szkła budowlanego, co jest istotne z perspektywy rozwoju Grupy Emitenta w branży szkła architektonicznego.