Serwis relacji inwestorskich

Udzielenie Spółce patentu na wynalazek

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Udzielenie Spółce patentu na wynalazek

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 11 października 2018 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 3 października 2018 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek zatytułowany „Sposób wytwarzania cienkowarstwowego konwertera promieniowania elektromagnetycznego opartego na strukturze quasizerowymiarowej oraz cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego oparty na strukturze quasizerowymiarowej wytworzony tym sposobem”, zgłoszony pod numerem P.418407 w dniu 20 sierpnia 2016 r. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazku w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.