Serwis relacji inwestorskich

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023r.

RB 2/2023 31/01/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu „Spółka” podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 31.03.2022 r.
Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 25.05.2022 r.
Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. – 20.09.2023 r.
Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 23.11.2023 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim „Rozporządzenie”, Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r.