Serwis relacji inwestorskich

Korekta raportu bieżącego nr 22/2018

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Korekta raportu bieżącego nr 22/2018

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_ dokonuje korekty raportu bieżącego nr 22/2018 z 15 listopada 2018 r. w następujący sposób:

fragment:

Na podstawie aneksu rozszerzono zakres prac i podwyższono kwotę wynagrodzenia BIPV System Sp. z o.o. z tytułu wykonania umowy. W wyniku zawarcia aneksu, łączna kwota wynagrodzenia BIPV System Sp. z o.o. wynosi 7.224.045,64 złotych netto.

otrzymuje brzmienie:

Na podstawie aneksu rozszerzono zakres prac i podwyższono kwotę wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu wykonania umowy. W wyniku zawarcia aneksu, łączna kwota wynagrodzenia Spółki wynosi 7.224.045,64 złotych netto.

Po korekcie treść raportu 22/2018 jest następująca:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r. Spółka podpisała aneks do umowy o generalne podwykonawstwo zawartej w dniu 13 lipca 2017 r. z BIPV System Sp. z o.o. i dotyczącej zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją, przebudową i remontem budynków zespołu szkół w Kielcach. Na podstawie aneksu rozszerzono zakres prac i podwyższono kwotę wynagrodzenia należnego ML System S.A. z tytułu wykonania umowy. W wyniku zawarcia aneksu, łączna kwota wynagrodzenia ML System S.A. wynosi 7.224.045,64 złotych netto.