Serwis relacji inwestorskich

Korekta raportu bieżącego nr 16/2023 zawierającego projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Korekta raportu bieżącego nr 16/2023 zawierającego projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16/2023 05/06/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 2 czerwca 2023 r. raporcie bieżącym nr 16/2023 zawierającym projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. nie zawarto treści Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2022 _”Sprawozdanie”_, które ma być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu treść Sprawozdania wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z oceny tego Sprawozdania.