Serwis relacji inwestorskich

Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 zawierającego projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 zawierającego projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 6/2022 15/06/2022

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 2 czerwca 2022 r. raporcie bieżącym nr 6/2022 zawierającym projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. nie zawarto treści Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2021 _”Sprawozdanie”_, które ma być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Sprawozdania wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z oceny tego Sprawozdania.