Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umów kredytowych

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umów kredytowych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 3 lipca 2019 r. zostały podpisane 3 następujące nowe umowy kredytowe z BNP Paribas Bank Polska S.A. _”BNP”_.
Na podstawie umów kredytowych Spółka pozyskała:
1. kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln złotych z terminem spłaty do 20 marca 2021 roku, przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej Spółki,
2. kredyt nieodnawialny w kwocie 15,4 mln złotych z terminem spłaty wynoszącym 84 miesięcy od dnia podpisania umowy, przeznaczony na finansowanie działalności Spółki,
3. kredyt nieodnawialny w kwocie 18,0 mln złotych z terminem spłaty wynoszącym 62 miesięcy od dnia podpisania umowy, przeznaczony na finansowanie projektu pt. „Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spectrum absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBS lub BIFICAL”, na który Spółka pozyskała dofinansowanie na podstawie umowy opisanej w raporcie bieżącym Nr 11/2018 z 27 czerwca 2018 r. Kredyt będzie spłacany w szczególności ze środków pochodzących z wypłacanego dofinansowania.

Jako zabezpieczenie wierzytelności banku ustanowiono m.in. hipotekę na nieruchomości będącej siedzibą Spółki oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki, tym samym Spółka zobowiązana jest do całkowitej spłaty kredytów inwestycyjnych w Banku Polska Kasa Opieki S.A.