Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

RB 6/2021 19/02/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. Spółka zawarła z BIPV sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Podwykonawca”) umowę na wykonanie przez Podwykonawcę określonych prac budowlanych w ramach realizowanego przez Emitenta, jako generalnego wykonawcę, kontraktu na przebudowę i termomodernizację budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2020 r. z 14 grudnia 2020 r. Łączna wartość umowy wynosi 10.054.352,50 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona w 2022 r. Łączna wartość umów zawartych z Podwykonawcą w czasie ostatnich 12 miesięcy wynosi 11,8 mln zł.