Serwis relacji inwestorskich

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

21/2023 20/06/2023

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu „Spółka” informuje, że w dniu 20 czerwca 2023 r. do Spółki wpłynęło od Pana Dawid Cycoń zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.