Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. został podpisany aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 14 września 2017 r., na podstawie którego termin spłaty przedłużono do 30 stycznia 2020 r. oraz obniżono oprocentowanie. Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.