Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą w ramach realizacji projektu Quantum Glass

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą w ramach realizacji projektu Quantum Glass

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 19 lutego 2019 r. Spółka zawarła ze Skawald Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu _”Generalny Wykonawca”_ umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji realizowanej w ramach projektu „Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego”. Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez Generalnego Wykonawcę inwestycji polegającej na budowie hali wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym oraz instalacjami wewnętrznymi na będącej własnością Spółki nieruchomości zlokalizowanej w Zaczerniu.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na 10,2 mln złotych netto. Termin realizacji prac objętych umową ustalony został na 30 listopada 2019 r. W ocenie Emitenta, warunki umowy, w tym odnoszące się do możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent informuje, iż łączna wartość umów zawartych z Generalnym Wykonawcą do 19 lutego 2019 r., uwzględniając umowę opisaną powyżej, wynosi 11,6 mln złotych. Umową o najwyższej wartości jest umowa opisana powyżej, a pozostałe umowy dotyczyły zakupu przez Spółkę usług budowlano – konstrukcyjnych.