Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r. Spółka podpisała aneks do umowy o generalne podwykonawstwo zawartej w dniu 13 lipca 2017 r. z BIPV System Sp. z o.o. i dotyczącej zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją, przebudową i remontem budynków zespołu szkół w Kielcach. Na podstawie aneksu rozszerzono zakres prac i podwyższono kwotę wynagrodzenia BIPV System Sp. z o.o. z tytułu wykonania umowy. W wyniku zawarcia aneksu, łączna kwota wynagrodzenia BIPV System Sp. z o.o. wynosi 7.224.045,64 złotych netto.