Serwis relacji inwestorskich

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 5/2022 02/06/2022

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_, art. 402[1] KSH i art. 402[2] KSH oraz § 13 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zaczerniu, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie, w dniu 28 czerwca 2022 roku o godzinie 11:00.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402[2] KSH, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.