Serwis relacji inwestorskich

Informacja o wyborze oferty złożonej przez Emitenta

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Informacja o wyborze oferty złożonej przez Emitenta

RB 7/2022 08/06/2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. uzyskał informację o dokonaniu przez TAURON Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie wyboru oferty złożonej przez Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych na dostawę paneli fotowoltaicznych na potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 37.136,32 kWp w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice.
Wartość złożonej przez Emitenta oferty wynosi 10.608.782,24 EURO netto i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Emitent zastrzega, że wybór złożonej przez Emitenta oferty nie przesądza o zawarciu przez zamawiającego i Emitenta umowy dostawy.