Serwis relacji inwestorskich

Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie

RB 41/2021 10/09/2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 9 września 2021 r. Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 104.244 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm.
Akcjom nadano kod ISIN: PLMLSTM00072.
Rejestracja ww. akcji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLMLSTM00064, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji. O rejestracji warrantów subskrypcyjnych Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.