Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umowy o współpracy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umowy o współpracy

RB 44/2021 27/09/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 27 września 2021 r. Spółka zawarła umowę o współpracy ze spółkami Pilkington IGP sp. z o.o. oraz Pilkington Polska sp. z o.o. w przedmiocie wspólnej koordynacji sprzedaży produktów szklanych dla budownictwa wykorzystujących powłoki kwantowe oraz technologię BIPV, a także produktów linii Smart Glass oferowanych przez Spółkę.
Współpraca obejmowała będzie projekty realizowane na terytorium całej Europy. Spółki grupy Pilkington będą wspierały Emitenta w procesie wprowadzania do obrotu szyb z powłokami kwantowymi, jak również podejmą działania w celu włączenia tego produktu do swojej oferty handlowej.
Emitent kwalifikuje umowę jako znaczącą z uwagi na fakt nawiązania współpracy z jednym z wiodących w Europie dostawców szkła budowlanego, co jest istotne z perspektywy rozwoju Grupy Emitenta w sektorze BIPV.