Serwis relacji inwestorskich

Powołanie nowego członka Zarządu

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Powołanie nowego członka Zarządu

RB 9/2023 18/05/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _ „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że uchwałą z dnia 22 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Pana Rafała Sadzyńskiego na Członka Zarządu i powierzeniu mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 23 maja 2023 r.
Pan Rafał Sadzyński jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej _tytuł magistra inżyniera_, posiada szeroką wiedzę specjalistyczną potwierdzoną uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa _BBA_ na Polish Open University z siedzibą w Warszawie. Ukończył również Belgijski Instytut Zarządzania, gdzie otrzymał tytuł MBA oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie.
Pan Rafał zdobył kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami produkcyjno-dystrybucyjnymi, kreowania strategii zakupowych, kompleksowego zarządzania centrami logistycznymi w firmach z branży B2B oraz FMCG. W latach 2001-2011 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Reynaers Polska sp. z o.o. będąc odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum Produkcyjno-Dystrybucyjnym, a od 2011 r. do 2015 r. piastował funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W roku 2015 objął stanowisko Dyrektora Łańcucha Dostaw w UMC Poland sp. z o.o., które zajmował przez trzy lata, koordynując działania podejmowane przez działy zakupów, importu, logistyki wewnętrznej i planowania produkcji. W latach 2018-2020 jako Dyrektor Działu Logistyki był odpowiedzialny za zarządzanie i organizację procesu dostaw surowców i wyrobów gotowych w BZK i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. _BZK Holding Sp. z o.o._. W okresie 2020-2022 jako Dyrektor Zarządzający Decalu Solution sp. z o.o. _Deceuninck Group_ zarządzał Centrum Produkcyjno-Logistycznym.
Działalność wykonywana przez Pana Rafała Sadzyńskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta, tj. prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, według jego oświadczenia, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Sadzyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.