Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

38/2023 22/11/2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r. spółka zależna Emitenta, ML System+ sp. z o.o. _”Wykonawca”_ zawarła z EW Batkowo sp. z o.o. z siedzibą w Jacewie _”Zamawiający”_ umowę dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na kompleksowym zaprojektowaniu oraz budowie Elektrowni Fotowoltaicznej Batkowo o łącznej mocy 17,89 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym _”Inwestycja”_.
Łączna wartość umowy wynosi 31,9 mln zł netto i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Termin wykonania umowy w zakresie umożliwiającym odbiór zasadniczej części przedmiotu umowy przypadał będzie w IV kwartale 2024 r. Odbiór końcowy Inwestycji ustalono na I kwartał 2025 r.
Wykonanie Inwestycji zostało podzielone przez Zamawiającego na dwa etapy, etap projektowania i etap realizacji. Rozpoczęcie etapu realizacji uzależnione będzie od zakończenia etapu projektowania, uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę przez Wykonawcę, podpisania umowy przyłączeniowej z operatorem systemu oraz pozyskania przez Zamawiającego finansowania.
Umowa przewiduje ewentualną rozbudowę Elektrowni Fotowoltaicznej Batkowo o dodatkową moc 12,11 MWp.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze.