Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umowy leasingowej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umowy leasingowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że Spółka w dniu 30 sierpnia 2019 r. podpisała z PKO Leasing Spółka Akcyjna _”Finansujący”_ dwie umowy:
1_ umowę sprzedaży, na podstawie której Finansujący nabył od Spółki maszyny i urządzenia o wartości księgowej netto 7 240 tys. PLN za kwotę 7 240 tys. PLN powiększoną o wartość podatku VAT,
2_ umowę leasingu, na podstawie której Finansujący oddał Spółce do korzystania maszyny i urządzenia o wartości 7 240 tys. PLN netto. Opłata wstępna wynosi 30% wartości maszyn i urządzeń plus VAT. Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy.
Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.