Serwis relacji inwestorskich

Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu datowane na dzień 14 grudnia 2018 r. zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _”ALTUS TFI S.A.”_ o zmniejszeniu udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w ML System S.A.

Zawiadomienie_o_zmianie_udzialu_w_ogolnej_liczbie_glosow_w_Spolce_ML_System_SA