Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 19 października 2018 r. Spółka podpisała w ramach jednego postępowania przetargowego dwie umowy,:
1_ umowę z Gminą Chorkówka, na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i wykonanie dalszych prac w budynkach prywatnych. Łączna wartość umowy wynosi 4.876.410,99 zł _kwota netto, bez podatku od towarów i usług, który rozliczy bezpośrednio Zamawiający_. Planowany termin realizacji umowy do dnia 30.06.2019 r.
2_ umowę z Gminą Miejsce Piastowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i wykonanie dalszych prac w budynkach prywatnych. Łączna wartość umowy wynosi 4.681.387,20 zł _kwota netto, bez podatku od towarów i usług, który rozliczy bezpośrednio Zamawiający_. Planowany termin realizacji umowy do dnia 30.06.2019 r.