Serwis relacji inwestorskich

Udzielenie Spółce patentu na wynalazek

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Udzielenie Spółce patentu na wynalazek

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 7 grudnia 2018r. udzielił Spółce patentu na wynalazek zatytułowany „Enkapsulant warstw aktywnych w ogniwach fotowoltaicznych III generacji” zgłoszony pod numerem P.411268 w dniu 27 lutego 2015 r. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazku w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.