Serwis relacji inwestorskich

Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji Emitenta

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji Emitenta

25/2023 21/06/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. „Emitent” informuje, że w dniu 20 czerwca 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. „KDPW” złożył oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 896.848 akcji serii F Emitenta. Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLMLSTM00015, to jest kodem, pod którym są zarejestrowane pozostałe akcje Emitenta wprowadzone do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie „GPW”. Warunkiem rejestracji jest wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym na GPW. Rejestracja akcji serii F w depozycie nastąpi w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez KDPW decyzji GPW o wprowadzeniu akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia akcji serii F do obrotu na tym rynku regulowanym.